Opening Korrelbrug

Op 13 april 2002 werd de Korrelbrug feestelijk geopend. Alle steunbetuigers van de brug waren hierbij uitgenodigd, evenals vele familieleden en kennissen. De muziek werd verzorgd door de orgeldraaiers Heribert Delicaat en Johan Boosman. Op de brug waren door Tineke ter versiering wat ballonnen aangebracht en bovendien waren er wat grote foto’s te zien, die herinnerden aan de vroegere melkzaak en de melkwijk.

Om kwart over zes hield Lia Korrel een korte toespraak, waarin zij een ieder opmerkzaam maakte op het fraaie uitzicht, dat de Korrelbrug biedt. Tevens benadrukte ze nogmaals, dat de Korrelbrug bedoeld is voor alle middenstanders in het algemeen en voor alle Korrels in het bijzonder, te land, ter zee of in de lucht.

 

Daarna werd de Korrelbrug plechtig geopend door het verwijderen van een groen papier, dat over het naambordje is aangebracht. Het naambordje aan de Hobbemazijde van de brug werd onthuld door Bep de Jong-Korrel, de oudste zus van Arie Korrel.

Het bordje aan de Ruysdaelzijde werd onthuld door Aries broer Wes Korrel en zijn jongste zus Leni Harte-Korrel. Ans Korrel-Pater was op symbolische wijze eveneens bij deze opening present. Haar dochter Anneke droeg namelijk de urn met haar as in een rugzakje met zich mee.

Vervolgens zongen drie kleinkinderen van Ans en Arie, te weten Lars, Carian en Geertje het door Peter geschreven loflied ‘En de mooiste brug van Amsterdam, dat is de Korrelbrug’ op de wijze van ‘Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar aan de waterkant’. Zij begeleidden zichzelf hierbij met grote, blikken deksels.

Om kwart voor zeven begaven veel van de oude Korrels zich naar de woning van Tine Pater voor een door haar bereide soepmaaltijd, die werd opgediend door Adriënne en Anneke. De rest van het gezelschap nam nog wat te drinken in het café De Biergriet, op de hoek van de Ruysdaelkade en de Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Ron Korrel heeft een aantal foto’s gemaakt van de feestelijke opening van de Korrelbrug.

Klik voor deze foto’s aan linkerzijde op de link “fotoreportage” of klik hier.