Geschiedenis van de Herenplaats én Boerebruiker “Overveen”

De eigenaren van “OVERVEEN” vanaf 1768 (met dank aan Mieke van Dijk van de Oudheidkamer Ouder-Amstel, 1993)

De hofstede “OVERVEEN” wordt voor het eerst genoemd in een archiefstuk van de gemeente Ouder-Amstel op 28 maart 1768.

De hofstede genaamd “OVERVEEN” wordt voor de helft nagelaten door Jonas Witsen, overleden te Amsterdam. Deze hofstede ligt over de Weteringbrug (=t.o. buurtschap Zwarte Kat) en is 40 morgen groot. Taxatie (helft) HFL. 3.500,-. Gem. Archief. Ouder-Amstel Oud Archief 122 folio 117 (1768-03-28).

Opdrachtbrief van 1 november 1768. Eigenaar: Gerrit Luijken. G.A.O.A. Oud Archief 159 folio 14 – 15 (1768-10-21). De opdrachtbrief wordt genoemd in een stuk van 10-06-1788.

Hendrik Trieper te Amsterdam is eigenaar geweest vanaf 27-7-1775. Eveneens genoemd in de opdrachtbrief van 10-16-1788.

Uit de hand verkocht aan Arie Kriek voor HFL. 10.500,-. Bevestigd voor schout en schepenen in een stuk dd. 10-06-1788. In dit stuk is sprake van een hofstede en boerebruiker, beide genaamd “OVERVEEN”. Arie overlijdt op 3 september 1802 (G.A.O.A. 145).

Gegevens uit het G.A.O.A. Oud Archief 24 folio 178 dd. 9-11-1802: Cornelis Schouten, voogd over Cornelis Kriek, zoon van Arie Kriek, wil de hofstede verkopen. Wordt verkocht aan Jan Oostendorp. Deze wil slopen, Oud Archief 24 folio 192 (5-7-1803). Oud archief 145 geeft dd. 18-8-1803 dat Cornelis Schouten qq. de hofstede “OVERVEEN” heeft verkocht aan nu Willem Oostendorp voor HFL. 3.800,-. Oud Archief 26 dd. 22-10-1806 geeft aan dat de hofstede gesloopt is. Een loods van deze hofstede is overgebracht naar het dorp en gebruikt als kazerne.

Cornelis Schouten is gehuwd met een dochter van Arie Kriek: Geertuij. Zij hebben 4 kinderen: Anna Schouten was getrouwd met Johannes Lambertus Lehmkuhl uit Pruisen en is gescheiden op 9-11-1838. Zij hebben een dochter Geertruida Catharina. Johannes Fredericus Schouten. Cornelia Anna Schouten, weduwe van Johannes Cyprianus Schermer Adrianus Cornelis Schouten, getrouwd met Maria Deugd. Zij hebben 2 dochters: Geertruida Maria en Cornelia Margaretha, beide modemaaksters te Amsterdam.

Cornelis Schouten overlijdt op 31-3-1809. Geertruij Kriek overlijdt op 20-10-1841. Zij beheerden boerebruiker “OVERVEEN” vanaf 17-7-1804. De bruiker wordt ook boerenhofstede genoemd en is 31 bunder, 20 roe en 40 el groot. Zij omvat een huismanswoning, zomerhuis, stalling, schuur en hooiberg en verdere getimmerten, wei- en hooiland, werf, erven, moestuin, dijk, wateren, gronden. Alles bij elkaar gelegen in de Rondehoep in Waarthuizen A20, kadastraal genummerd G283 t/m 293, 300 t/m 322.

Bij overlijden van Geertuij is de boerenhofstede verhuurd aan Sijmen Zuidwijk voor HFL. 975,- per jaar. Ander bezit van Geertruij heette: een boerenhofstede “OVERMIJN” en een kwart bezit in de boerenhofstede “DE STOLP” op A30 ook in de Rondehoep over de Zwaluwebuurt, groot 25 bunder, 20 roe 20 el, ten tijde van haar overlijden verhuurd aan Cornelis Schouten voor HFL. 850,- per jaar.

Na de boedelscheiding van de nalatenschap van Geertruij Kriek wed. Cornelis Schouten voor notaris Wilhelmus Strengman te Amsterdam op 1-8-1843 komt “OVERVEEN” aan Geertruida Catharina Lehmkuhl (haar moeder Anna Schouten was op 27-9-1842 overleden) en Cornelia Anna Schouten wed. Johannes Cyprianus Schermer.

Na de boedelscheiding van Cornelia Anna Schouten wed. Johannes Cyprianus Schermer voor notaris Wilhelmus Strengman te Amsterdam op 25-8-1843 als gevolg van het overlijden van Cornelia op 6-9-1842 komt “OVERVEEN” aan Geertruida Lehmkuhl.

Op 3-7-1844 trouwt Geertuida Catharina Lehmkuhl met Frederik Hartman Bladt. Zij wonen te Utrecht.

Op 8-1-1848 wordt “OVERVEEN” in café “De Vrije Handel” geveild. Veilconditiën voor notaris Wilhelmus Strengman opgemaakt. Getuigen zijn Jacob de Wilde, gemeentebode, en Evert Voorthuizen, veldwachter.

Nieuwe eigenaars: Jan Herman Cordes te Amsterdam en zijn broer Christiaan Hendrik Cordes, burgemeester van Driebergen (woont op huize “HOOGERHEIDE”). Koopsom Hfl. 16.000,-.

Op 28-12-1861 wordt de maatschap tussen de gebroeders Cordes ontbonden om verdere verwikkelingen bij verdeling van goederen te voorkomen en is Christiaan Hendrik Cordes alleen eigenaar. Deze akte is opgemaakt voor notaris P. Louwerse te Amsterdam.

Hier ontbreekt een schakel in de familie Cordes. Vermoedelijk had Christiaan Hendrik Cordes een zoon Jan Herman, die gehuwd is met Johanna Maria Brants. Jan Herman Cordes overlijdt op 31-10-1903 te Vorden, alwaar hij predikant was van de hervormde gemeente. Bij zijn overlijden zijn er 5 kinderen: – Christiaan Hendrik, al meerderjarig – Jan Isaac – Conrad George Frederik – Catharina Zwanida Johanna Mathilde – Henriëtte Marie. De laatste vier minderjarig.

Op 22-6-1904 wordt “OVERVEEN” toegewezen aan de minderjarige Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes. Notaris: Lodewijk Schiethart te Lochem. Eigenaresse Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes huwt met Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten. Hij is vruchtenkweker en zij wonen in Californië.

“OVERVEEN” wordt per 1-11-1918 verhuurd aan J. van Mourik voor Hfl. 3.100,- per jaar. Het huis, stalling, schuur, enz. zijn eerst per 1-5-1919 te betrekken. Het land met ingang van 1 november. Huurperiode 4 jaar. Broer Christiaan Hendrik Cordes treedt op als zaakgemachtigde.

Op 2-11-1922 verkoopt Catharina “OVERVEEN”. Zaakgemachtigde is Johannes Mattheus Coenradus van Kempen. Notaris: Gerard Jacob Ellerman te Ouder-Amstel. Koper is Wengeslaus Jacobus Korrel, veehouder te Laag Nieuwkoop (Kockengen) voor HFL. 79.100,- Huurder J. van Mourik, die de boerderij graag had willen kopen, vist achter het net.