Familie Korrel en de Herenplaats én Boerebruiker “Overveen”

Introductie De boerderij met de naam “OVERVEEN” speelde een belangrijke rol in het leven van Wes en Jans Korrel. Op deze boerderij zijn hun kinderen opgegroeid en hebben zij mooie maar ook moeilijke tijden gekend. In dit overzicht wordt beschreven door wie de boerderij “OVERVEEN” vanaf 1922 bewoond is geweest door de familie Korrel. De boerderij en het melkveebedrijf wordt tot op heden voortgezet en bewoond door de latere generaties van Wes en Jans Korrel.

De hofstede “OVERVEEN” wordt voor het eerst genoemd in een archiefstuk van de gemeente Ouder-Amstel op 28 maart 1768. Dit werd bekend na een onderzoek in 1993 door de “Oudheidkamer” van de gemeente Ouder-Amstel, waarbij de gemeente archieven zijn doorzocht. Het resultaat van dit speurwerk bestaat uit een overzicht van alle eigenaren in de periode 1768 t/m 1922. Klik hier om dit overzicht te bekijken.

Een foto van de oude boerderij “OVERVEEN” in de oorlogsjaren

Een foto van de oude boerderij “OVERVEEN” in de oorlogsjaren. Gefotografeerd door iemand die melkklant was van de boerderij. De melk werd in de oorlogstijd voor een kwartje per liter verkocht. Er waren vaak lange rijen voor de stal, zelfs tot aan de weg. Er is wel eens iemand flauwgevallen in de rij door het lange wachten. Op de linker paal van de poort is te lezen “OVER”, op de rechter paal (niet op de foto te zien) staat “VEEN” Links het winterhuis van de boerderij en rechts het zomerhuis. In het midden zijn twee platanen te zien die met de bouw van het nieuwe huis zijn verdwenen. Ook rechts van het toegangspad (niet op de foto te zien) stonden vele platanen waarvan er nu nog enkele staan. Op de oude stal zijn de luchtkokers te zien. Deze konden van binnen uit met een lange stok open en dicht gezet worden. Deze luchtkokers zijn in de jaren zestig verdwenen van het dak. Vermoedelijk omdat ze in slechte staat verkeerden. Op het woonhuis (winterhuis) zijn de pannen te zien die in 1943/1944 nieuw zijn gelegd. Het oude rieten dak was slecht en aan vervanging toe. Het rieten dak werd altijd onderhouden door rietdekker Zuidervaart, echter Wes besloot om het woonhuis van dakpannen te voorzien. Met een vertegenwoordiger van een dakpannenfabriek in Alphen a/d Rijn werd een koop gesloten en er werd betaald met kazen. De dakpannen werden per schip uit Alpen a/d Rijn aangevoerd. Voor het winterhuis zijn taxus bomen te zien. In die tijd stonden er drie van deze bomen pal voor het huis. De middelste taxus boom is een keer gerooid ten gunste van het uitzicht. De twee overgebleven taxus bomen staan tot op heden nog steeds voor het winterhuis van de boerderij. Midden op de voorgrond is het kuurhuisje van oma Jans te zien. Dit huisje is in 1928 gebouwd door timmerman Kempers uit Ouderkerk. Het huisje is d.m.v. een rails draaibaar gemaakt om het voortdurend naar de zon te kunnen richten. Namelijk, kort na de geboorte van Wes in 1928 werd oma Jans ziek. TBC heerste in die tijd veel.

Wes en Jans in de voortuin van de boerderij (foto oorlogsjaren)

In verband met de ziekte van Jans ging de pasgeboren zoon Wes voor een jaartje naar ome Kees in Laag Nieuwkoop. Er was namelijk ook besmettingsgevaar. Ook de andere kinderen werden elders ondergebracht. Zodoende kreeg oma Jans alle gelegenheid om uit te zieken. Medicijnen waren er eigenlijk niet. Veel frisse lucht en veel zon hielpen het best en zij kwam er weer bovenop. Tot ca. 1960 heeft het kuurhuisje er nog gestaan en was het in gebruik als tuinhuisje. Op bovenstaande foto van Wes en Jans is dit huisje nog goed te zien.

Luchtfoto 31 mei 1954

Op bovenstaande luchtfoto, gemaakt in de begin jaren vijftig, bevindt zich rechts bovenaan op de foto, verborgen tussen de bomen bij de scherpe bocht in de Amstel, boerderij “Overveen”. Het weiland dat behoort tot de boerderij is goed te zien met hierop de koeien en ook het werkpaard van Wes Korrel (de bruine Vos). Achter op de boerderij zijn duidelijk de melkschuur en de silo’s te zien en iets verderop in het land het kippenschuurtje van buurman van Nes. Volgen we de Amstel richting de Nes, dan zien we na boerderij Overveen de boerderij van de familie Zekvelt en vervolgens de boerderij van Jan Baas. Hij was getrouwd met Coba Korrel, de zus van Wes Korrel. (Zie stamboom). Aan de andere kant van de Amstel is de strakke bomenrij te zien van de Nesserlaan, de rechte weg van de Amstel richting Amstelveen/Bovenkerk. Op de achtergrond van de foto is de Urbanuskerk van Nes a/d Amstel te zien. Op de voorgrond is nog net een stukje van het Amsteleiland te zien met aan de Rondehoep-zijde de boerderijen van de families Oostwaard en Timmer. (Klik op de foto voor een vergroting om alle details te bekijken).

Een aquarel van de achterzijde van de boerderij “OVERVEEN”

Op bovenstaande foto zijn te zien: links de paardenstal met daarvoor het rek t.b.v. de melkemmers, de waterput, op de achtergrond het winterhuis van de boerderij, op de voorgrond de lange koestal waarop is te zien dat de achterste helft van de stal nieuw is aangebouwd. Dit is te zien aan de scheiding van kleur in de dakpannen. Deze scheidinglijn in het dak van de koestal is ook goed te zien op onderstaande foto die gemaakt is ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van Wes en Jans in april 1941. Zie de foto hieronder.

Klik voor een vergroting

Foto ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van Wes en Jans op 27 april 1941 De gehele familieschare en genodigden staan opgesteld achter op het erf voor de koestal Klik op de foto voor een vergroting

Klik voor een vergroting

Vlnr. Achter: Joop, Wes, Jan, Gerard, Leni, Arie Vlnr. voor: Kees, Hein, vader Wes, moeder Jans, Bep, Marie Gezinsfoto ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van Wes & Jans foto 27 april 1941

Klik op de foto voor een vergroting

-=-=-=-=-=-=-

De bewoning van “OVERVEEN” vanaf 1922 Op 2 november 1922 werd deze hofstede voor een bedrag van HFL 79.100,- gekocht door Wengeslaus Jacobus Korrel (Wes). Koper Wes Korrel is getrouwd met Johanna (Jans) Kandelaar. Zij hadden ten tijde van de koop reeds 5 kinderen, allen geboren te Laag Nieuwkoop (Kockengen): – Elisabeth Clasina Korrel (Bep) – Maria Clasina Korrel (Marie) – Hendricus Cornelis Korrel (Hein) – Cornelis Johannes Korrel (Kees) – Gerardus Adrianus Korrel (Gerard) Wes en Jans Korrel kregen op boerderij “OVERVEEN” nog eens 5 kinderen: – Johannes Marinus Korrel (Jan) – Adrianus Jacobus Korrel (Arie) – Helena Maria Korrel (Leni) – Wengeslaus Hendrikus Korrel (Wes) – Johannes Jacobus Marinus Korrel (Joop) Zie ook de stamboom op deze website. Wes en Jans Korrel hadden een veehoudbedrijf in Laag Nieuwkoop (Kockengen, hoek van Spengen). Wes wilde een grotere boerderij. Zijn vrouw Jans was geboren in polder “de Ronde Hoep”. Coba, een jongere zus van Wes, was getrouwd met Jan Baars en zij hadden een boerderij in polder “de Ronde Hoep”. De koop van boerderij “OVERVEEN” door Wes en Jans was dus een bewuste keuze. Na de verhuizing naar de Ronde Hoep, werd hun oude boerderij in Kockengen betrokken door Ome Kees Korrel en tante Dora. Wes en Jans Korrel kochten de boerderij in slechte staat. Het woonhuis, voorzien van rieten dak, en de stal, voorzien van een pannen dak, waren hier en daar lek. Wes en Jans hebben de boerderij op laten knappen. De koestal werd tweemaal zo groot gemaakt en er werd een melkschuur gebouwd achterop het erf. Naast het woonhuis werd in de boomgaard een varkensschuurtje gebouwd. In de oorlogsjaren was “OVERVEEN” vermoedelijk de grootste boerderij in polder “De Ronde Hoep”. Zoals dat gebruikelijk was hielpen alle kinderen mee op de boerderij. Er was altijd veel handwerk. Voor meer informatie over de familie Korrel in de oorlogsjaren, klik hier.

Wes Korrel overlijdt op 9 november 1954. Zijn zoons Hendrikus Cornelis (Hein) Korrel en Wengeslaus Hendrikus (Wes) Korrel, al veel langer werkzaam op het bedrijf van hun vader, continueren het veehoudbedrijf. De weduwe van Wengeslaus Jacobus Korrel, Jans Kandelaar, doet “OVERVEEN” over aan haar zoon Hendrikus Cornelis (Hein) Korrel op 16-8-1955. Hein is dan 35 jaar oud, getrouwd met Catharina Maria Alida Roeleveld (Catrien) en heeft dan 4 kinderen. Zoon Wengeslaus Hendrikus (Wes) Korrel besluit in diezelfde periode op boerderij “OVERVEEN” te blijven en kan als huurder zijn eigen veehouderijbedrijf opzetten. Wes is dan 27 jaar oud. Vanaf dat moment wordt het bedrijf gesplitst voortgezet door Hein en Wes Korrel. Wes Korrel trouwt op 27 september 1955 met Maria Catharina Johanna Papôt (Riet) en zij krijgen 3 zoons (Wessel, Ron en Richard) en 2 dochters (Jorine en Monique). Hein en Catrien kregen in totaal 5 zoons (Wenny, Henny, Wes, Gerard en René) en 5 dochters (Joke, Anneke, Tineke, Marianne en Els). Zie verder ook de stamboom op deze website.

Jans Korrel-Kandelaar verlaat “OVERVEEN” in 1957. Zij heeft een woning gekocht in de Meern, vlakbij waar haar dochter Marie en haar man Jan Buijs wonen. Marie en Jan trekken spoedig bij haar in. Vanaf die periode laten Wes en Riet Korrel het winterhuis van “OVERVEEN” verbouwen. De eerste verbouwing vindt plaats in 1960. De tweede verbouwing vindt plaats in 1968. Een laatste grote verbouwing heeft plaatsgevonden in 1975.

Boerderij “OVERVEEN”, zomer 1978

Klik voor een vergroting

Hein en Catrien Korrel woonden met het gezin in het z.g. “zomerhuis” van de boerderij en voor een klein gedeelte in het winterhuis. Wes en Riet Korrel woonden met het gezin in het z.g. “winterhuis” van de boerderij “OVERVEEN” (zie de foto hierboven). In 1968 laten Hein en Catrien Korrel een nieuw en ruim huis bouwen, pal voor het zomerhuis. Het oude zomerhuis wordt gedeeltelijk afgebroken en krijgt de bestemming van schuur. In 1980 besluit Wes Korrel (zoon van Hein en Catrien) op 25 jarige leeftijd het bedrijf over te nemen van zijn vader. In 1982 breidt hij het bedrijf uit door de nieuwbouw van een moderne loopstal. Hein Korrel overlijdt op 13 april 1985. Wengeslaus Hendrikus (Wes) Korrel zet zijn bedrijf voort tot 1 november 1992 en doet zijn veehoudbedrijf over aan neef Wes Korrel. Vanaf dat moment is de boerderij “OVERVEEN” na vele jaren niet meer gesplitst in gebruik. Wengeslaus Hendrikus (Wes) Korrel verkoopt in 1992 het oude woonhuis, hooiberg en gedeelte van de oude koestal aan zijn zoon Ron. Wengeslaus Hendrikus en zijn vrouw Riet verhuizen naar een nieuwbouwwoning in Almere. Hun zoon Ron is gehuwd (20-09-1984) met Alida Cornelia Maria Andriessen (Lydia) en zij wonen in Alphen a/d Rijn. Op 29 november 1992 betrekken zij het ouderlijk huis van boerderij “OVERVEEN”. Ron en Lydia besluiten grondig te verbouwen en breken met hulp van de familie de oude koestal af. Achter het huis ontstond hiermee een ruimte die tot op heden achtertuin is. Een grootscheepse verbouwing van ruim 2 jaar volgde. Kort na de verbouwing kregen Ron en Lydia twee kinderen, Desirée (1994) en Raymond (1996). Vanaf 1997 wordt hun woning (het oude winterhuis) van een naam voorzien: “OUD OVERVEEN”. De boerderij blijft evenwel “OVERVEEN” heten. Catrien Korrel-Roeleveld verlaat boerderij “OVERVEEN” in april 1991 en betrekt een woning in het dorp Ouderkerk a/d Amstel. Zij overlijdt op 4 februari 2003. Wes, vanaf 1991 samenwonend met Catharina Cornelia Maria Wolvers (Rineke) huwt met haar op 28 januari 1993. Zij krijgen op boerderij “OVERVEEN” drie kinderen, Lennard, Kristian en Elise. Rineke bracht uit een eerder huwelijk drie kinderen mee, Nathalie, René en Suzanne die ook allen op boerderij “OVERVEEN” hebben gewoond. In het jaar 2000 wordt het melkveebedrijf “OVERVEEN” door Wes en Rineke omgezet naar een biologisch melkveebedrijf. Momenteel (2007) floreert dit bedrijf nog steeds als één van de 21 melkveebedrijven in polder de Rondehoep.

Boerderij “OVERVEEN”, winter 2005 Links het oude winterhuis, rechts het nieuwe huis gebouwd in 1968

Boerderij “OVERVEEN”, winter 2005 Links de in 2004 vernieuwde schuur en rechts het oude winterhuis

Boerderij “OVERVEEN”, december 2007

Boerderij “OVERVEEN”, maart 2020

Winterhuis van boerderij “OVERVEEN”, maart 2020